Energi & Miljø:

Hamstad AS ønsker å bidra til lavt energibruk

Våre ingeniører har høyt fokus på å levere energivennlige luftbehandlingssystemer.
Ved å optimalisere trykkfall i kanalnett oppnår vi lavt energibruk til viftedrift, SFP < 1,5 kW/m3/s, varmegjenvinning > 80 % anser vi som utgangspunkt for alle nye systemer for næringsbygg.

Behovstyrt ventilering bidrar til ytterligere energisparing, bør vurderes ved alle luftbehandlingssystemer, vår styrke er at vi kan beregne lønnsomheten for kunden.

En energibesparende investering skal tjenes inn i form av lavere energikostnader! 

Energimerking

Hamstad AS utfører nøyaktige og sammenlignbare energivurderinger av ventilasjonssystemer.

Etter at det er utført flere nøyaktige målinger på ventilasjonssystemet, beregnes dataene i et dataprogram og nøyaktig resultat presenteres i et forståelig og enkelt dokument. Det utarbeides også en rapport, med vurderinger og sammenligning mot dagens normer for energiforbruk/kostnader på ventilasjonssystem. Energiberegningen bygger på standarder for å oppgi energitekniske data og er i tråd med Norsk standard

Energireduksjon og energieffektivisering 
Hamstad AS har gir råd og veiledning vedrørende gode energisparetiltak. Vi har egne beregningsmodeller og programmer for å beregne energigevinst og for å et best mulig beslutningsgrunnlag for å fatte de korrekte beslutningene for byggets fremtidige energikonsum. Vi har også lavenergiautomatikk som sørger for optimal drift med minimale energikostnader.

Hamstad AS har også samarbeid med Enova.

EOS+ Et unikt energioppfølgingssystem som analyserer byggets energiforbruk på presenterer dette på en oversiktlig og informativ måte.

Forskjellige bygg har forskjellig energiforbruk avhengig av mange faktorer, slik som størrelse på bygget, beliggenhet, energiklasse, byggeår mm.

Hamstad sitt utvidede EOS+ system tar hensyn til alle disse forskjellige faktorene og presenterer energiforbruket på en slik måte at du kan sammenligne alle dine bygg opp mot hverandre og på en enkel måte avdekke avvik.

Alle energidata samles inn fra byggene og hovedidéen er å presentere forbrukt energi per kvadratmeter.

EOS+ tar hensyn til størrelse på bygget, beliggenhet, energiklasse, byggeår, type bygg og byggets bruk,

slik at energidata blir presentert på en best mulig måte.

I systemet ligger det også verktøy for å sammenligne byggene, men også sammenligne opp mot målsetninger, budsjett, TEK10-17 mm. Systemet gir informasjonen over energiforbruk på lettfattelig og oversiktlig måte.

EOS – Et klassisk energioppfølgingssystem, som gir en lett forståelig og detaljert informasjon om byggets energiforbruk. 

Energioppfølgingssystemet til Hamstad gir et detaljert bilde på energiforbruket til et bygg og gir også varsler om avvik fra det som er forventet energiforbruk.

For oppvarming vil utetemperaturen være en drivende faktor for hvor mye energiforbruket endres og dette vil vises på en oversiktlig måte.

Fullt skalerbart system med visning av de forskjellige energiforbruks segmentene, slik som El, fjernvarme, ventilasjon, lys, kjøling mm.