Om Hamstad AS

Hamstad AS er en av landets ledende og landsdekkende leverandører innen ventilasjon og klimatekniske løsninger. Hamstad AS bidrar til godt inneklima, optimalt energiforbruk og ressursutnyttelse fra idé til drift. Gjennom høy fagkompetanse og kvalitet i leveranse har vi opparbeidet oss en solid posisjon i markedet. Vi leverer produkter og tjenester innen prosjekt, service, energi og automatikk til nybygg og rehabiliteringsprosjekter i både privat og offentlig sektor. Vi er et helnorsk, familieeid selskap, etablert i 1968. Vårt hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg har vi avdelingskontor i Oslo, Hamar, Bergen Sandnes, Levanger, Steinkjer og Harstad, og har således nedslagsfelt i de fleste av landets regioner.