Prosjekt


Prosjektering – betingelser for god luftkvalitet i alle bygg

Forskriftene

Plan- og bygningsloven stiller krav til luftkvalitet, innemiljø og energieffektivitet. Veiledningen til forskriftene angir dessuten krav til luftmengder, trekkfri tilførsel av riktig mengde ren luft, nøytrale trykkforhold mellom de forskjellige rommene i et bygg, regulering, vedlikehold, samt til energieffektivitet og energibruk.

Planlegging, prosjektering og materialberegning

God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs. Hamstad AS har tverrfaglig erfaring og høy kompetanse som legges til grunn ved dimensjonering, valg av kanaltrasé, lyddemping, ventiler, isolering osv.

BIM- og CAD-prosjektering

Hamstad AS har lang erfaring med håndtering av prosjekteringsfasen, både i tradisjonell CAD-prosjektering og i BIM-prosjektering.

Vi benytter siste generasjon DAK- program, MagiCad, som ved hjelp av AutoCad 2013 tegner 3-dimensjonalt. I tillegg kan vi ved hjelp av MagiCad utføre lyd-, trykkfalls- og masse-beregninger av kananett og ventilasjonsutstyr, utføre kollisjonskontroll av tekniske anlegg.

Visualisering

Visualisering inkluderer 3D modeller og presentasjoner brukes som underlag for beslutninger og beskrivelser av teknisk avanserte løsninger. Tradisjonelt sett er dette en stor kostnad for prosjektet og underlaget er samtidig dyre og tidkrevende å holde oppdaterte. Ved at Hamstad AS prosjekterer med BIM-verktøy integreres visualiseringer i prosessen, som sikrer oppdatert og kostnadseffektivt underlag i både i prosjekteringsfasen, under utførelse fasen og som et godt grunnlag for en god FDV.

Prosjektledelse:

Effektiv prosjektledelse er nøkkelen til suksess i ethvert prosjekt.                                                          
Skal et prosjekt kunne leveres med riktig kvalitet, til riktig pris og i rett tid, må det ledes effektivt og koordinert enten prosjektet er stort eller lite.

Hamstad AS har en stab av dyktige prosjektledere, et gjennomarbeidet kvalitetssikringssystem og omfattende erfaring med gjennomføring av både små og svært store prosjekter.

Hamstad AS bidrar også med teknisk koordinering/byggeledelse. Vi har egen automatikkavdeling og koordinering av tekniske anlegg og automatikk er en viktig oppgave som vi tar på alvor.

Montasje:

Vår faglærte stab av montører sørger for å utføre jobben til riktig tid, riktig pris og riktig kvalitet. 
Vi har bred erfaring i montasje av krevende anlegg.