Energi & Miljø:

Hamstad AS ønsker å bidra til lavt energibruk

Våre ingeniører har høyt fokus på å levere energivennlige luftbehandlingssystemer.
Ved å optimalisere trykkfall i kanalnett oppnår vi lavt energibruk til viftedrift, SFP < 1,5 kW/m3/s, varmegjenvinning > 80 % anser vi som utgangspunkt for alle nye systemer for næringsbygg.

Behovstyrt ventilering bidrar til ytterligere energisparing, bør vurderes ved alle luftbehandlingssystemer, vår styrke er at vi kan beregne lønnsomheten for kunden.

En energibesparende investering skal tjenes inn i form av lavere energikostnader! 

Energimerking

Hamstad AS utfører nøyaktige og sammenlignbare energivurderinger av ventilasjonssystemer.

Etter at det er utført flere nøyaktige målinger på ventilasjonssystemet, beregnes dataene i et dataprogram og nøyaktig resultat presenteres i et forståelig og enkelt dokument. Det utarbeides også en rapport, med vurderinger og sammenligning mot dagens normer for energiforbruk/kostnader på ventilasjonssystem. Energiberegningen bygger på standarder for å oppgi energitekniske data og er i tråd med Norsk standard

Energioppfølgingsprogram (EOS)
Hamstad AS leverer komplett EOS- system får små eller store bygg. Systemet er enkelt å betjene og gir god og konkret informasjon vedrørende byggets energiforbruk og energikostnader.

Energireduksjon og energieffektivisering 
Hamstad AS har gir råd og veiledning vedrørende gode energisparetiltak. Vi har egne beregningsmodeller og programmer for å beregne energigevinst og for å et best mulig beslutningsgrunnlag for å fatte de korrekte beslutningene for byggets fremtidige energikonsum. Vi har også lavenergiautomatikk som sørger for optimal drift med minimale energikostnader.

Hamstad AS har også samarbeid med Enova.