Automatikk / Byggautomasjon (BAU)


- Høy kvalitet! - Lang levetid! - Lite vedlikehold! - Brukervennlig! - Lavenergiløsninger!

Hamstad automatikk

Byggautomasjonsteknologi er i rask utvikling og den nyeste teknologien vi gi bygget høyere kvalitet.Byggets automasjon er selve hjernen til bygget og regulerer hele bygget med formål å ha best mulig inneklima og miljø til lavest mulig kostnad, samt en god oversikt over byggets "helse". 

Hamstad AS har levert byggautomasjonsløsninger for bygg i over 10 år. Vi leverer kjente produkter innen byggautomasjons- markedet og vi velger robuste og trygge produkter i alle ledd for å oppnå lang levetid og et godt resultat.

I tillegg til kvaliteten på produktene er ingeniørkompetansen i prosjektfasen avgjørende for et godt resultat. Hamstad har motiverte ingeniører med fagkompetanse innen byggautomasjon som er stolte av byggautomasjonhåndverket vi leverer. Vi ønsker å være en aktiv part i prosjektutviklingsfasen for å influere og treffe de gode, effektive og lønnsomme løsningene.

Hamstad ser at ofte gir de enkle og oversiktlige løsningene best resultat, kombinert med ny og avansert teknologi. Byggautomasjon er enkelt og oversiktlig når man først kan faget og Hamstad arbeider hele tiden med å formidle byggautomasjon på en lettfattelig, oversiktlig og pedagogisk måte, slik at kunden og prosjektgruppen kan ta de rette avgjørelsene og sluttproduktet de beste resultatene.  

Hamstad kan levere komponenter og produkter etter kundens spesifikasjoner og ønsker, men vi har plukket ut noen komponenter vi leverer som standard for å sikre et godt resultat.

SD- anlegg (scadasystemer) leveres som standard Piscada BAS™, Iwmac eller Citect, Piscada BAS™ er et svært avansert og innovativt SD- anlegg, som har et meget enkelt, oversiktlig og brukervennlig grensesnitt. Web, mobil- app , stasjonær (nativ) er standard og velges kundens ønske. Piscada BAS™ er 100% skalerbart fra små anlegg til større næringsparker og eiendomsbesittere. Automatikkstyring leverer vi som standard Wago eller Omron som er frie programmerbare kontrollere/DDC/PLS, med valgbare og åpne protokoller etter ønske. Periferikomponenter som følere og aktuatorer mm. Leverer vi mye Produal, Belimo, Danfoss. Av protokoller leverer vi etter kundens ønske, og vi er spesialisert innen Bacnet, KNX, Modbus, M-BUS, OPC, Dali og EtherCAT.

Vi har også et stort fokus på miljø og velger miljøvennlige løsninger og underleverandører.

Kontakt oss gjerne for mere informasjon automatikk@hamstad.no