Service


Et godt inneklima påvirker helse, trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.
Hamstad's serviceavdeling vet hva som kreves for å opprettholde et godt inneklima over tid.
Våre servicemedarbeidere har spisskompetanse på service og vedlikehold av eksisterende tekniske innstallasjoner.


Serviceavdelingen betjener følgende arbeidsfelt:
Innregulering av vann og luftmengder. Omprosjektering av mengder og bedring av luftkvalitet

Montasje (service- og rehabiliterings oppdrag)
Igangkjøring, opplæring og FDV

Automatikk (Service, salg/rehab og prosjektering)
Energiøkonomisering og varmegjennvinning
Kjøling, Aircondition og Varmepumper (service, salg/rehab, prosjektering, montasje og igangkjøring)
Service- og rammeavtaler.