Nytt prosjekt: InnovArena

InnovArena AS er et nystiftet selskap som bygger nytt bygg i Rørvik. Selskapet ønsker å stimulere til økt nyskaping og konkurransekraft. Derfor ønskes det å skape en innovasjonsarena/innovasjonsklynge som legger til rette for å sikre tilgang til kompetansepersonell og kompetansemiljøer. Innovasjonsarenaen skal samle kunnskaps- og utviklingsressurser rundt toneangivende bedrifter i Ytre Namdal, slik at en får raskere anvendelse av forskningsbasert kunnskap og økt attraksjonskraft på kompetanse.

Hamstad avd Steinkjer leverer og prosjekterer ventilasjonsanlegget som til sammen er på 30.000 m3/h fordelt på 2 systemer.

Oppstart i nov. 2018, ferdigstilles juni 2019.

I vår leveranse inngår både automatikk og kjøling.

Ny prosjektleder i Trondheim

 

Leif Helge Valaas er fra 1. juli ansatt som prosjektleder ved prosjektavdelingen i Trondheim.

Leif Helge er 37 år og utdannet VVS-ingeniør. Han kommer opprinnelig fra Leksvik men er bosatt i Buvika.

Før Leif Helge startet hos Hamstad AS har han de siste 5 årene jobbet hos Swegon som selger på luftteknisk utstyr. Tidligere har Leif Helge erfaring både fra rådgiverbransjen og fra entreprenørbransjen.

Med sin allsidige erfaring innen både teknikk, salg og kundebehandling har vi stor tro på at Leif Helge vil bli en god prosjektleder og positiv bidragsyter i videreutvikling av prosjektavdelingen.

 

Vi ønsker Leif Helge velkommen til Hamstad AS.

Nytt prosjekt: Jørstadmoen - nye kontorer og testlab

 

Forsvaret på Jørstadmoen skal bygge nye kontorer og testlab. Jørstadmoen ligger 8 kilometer fra Lillehammer by. De største avdelingene på basen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT), Forsvarets arkivtjeneste og Forsvarets sikkerhetsavdeling. I alt er det rundt 360 ansatte på basen. I tillegg kommer ca 120 studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikkerhetstjeneste.

 

I forbindelse med nybygget har vi fått kontrakt på levering av ventilasjon og byggautomasjon. Vår kontrakt er med Forsvarsbygg,

Og vi skal levere ca.12.000 m3 luft fordelt på 2 systemer.

Nytt prosjekt: Tømte Barnehage

 

FP ENTREPRENØR AS skal bygge ny barnehage for Stange kommune, og Hamstad AS leverer ventilasjon og automatikk.

Ventilasjonsanlegget er på ca.12.000 m3 luft. Kostnadsrammen er på 49 millioner kroner inkl. mva.

Barnehagen får et uteområde på 4.665 kvadratmeter, mens selve bygget blir på 1.175 kvadratmeter.

Etter planen skal barnehagen stå klar 1. august 2019 og ha plass til 100 barn fordelt på seks avdelinger - tre for barn under tre år, og tre for barn mellom tre og seks år.

Nytt prosjekt: Valle Landbruksskole

 

Valle Landbruksskole, eller rettere sagt Lena-Valle vgs. avd for landbruk og skogbruk, skal rehabiliteres og utvides. Syljuåsen AS har fått generalentreprise på utførelse.

Hamstad AS skal levere luftbehandlingsanlegg og byggautomasjon til de nye lokalene. Til sammen er vår leveranse på 34.000 m3 fordelt på 2 tilnærmet like systemer.

 

Byggestart er medio august 2018, med ferdigstillelse til skolestart høsten 2019.

Nytt prosjekt: Sør-Aurdalshallen

 

Sanne og Hauglid Entreprenør skal bygge Sør-Aurdalshallen for Sør-Aurdal kommune. Hallen ligger i Bagn, som er kommunesenteret i kommunen. Hallen, som har en kostnadsramme på 120 millioner kroner, vil få en svømmehall på 10,5 x 25 m., gymsal på 25 x 45 m. ungdomsskole og kulturskoleavdeling.

 

Hamstad AS skal levere ventilasjon og byggautomasjon, samt at vi skal bistå totalentreprenøren med ITB-rollen.

Til sammen skal vi levere 64.000 m3 luft fordelt på 6 forskjellige ventilasjonssystemer.

Bygging og prosjektering starter opp etter sommerferien. Bygget skal stå ferdig senhøsten 2019.

Nytt prosjekt: Prinsdal skole

Vår avdeling i Oslo skal levere ventilasjon til Prinsdal skole. Her skal vi levere 19.000 m3.

Jobben utføres av egne montører, og prosjektleder er Daniel Løchen Slobodinski og Jim Aleksander Stornes.

Nytt prosjekt: Fossum Terrasse

Vi har startet på et boligprosjekt med i alt 466 leiligheter, fordelt på 13 blokker. Dette var i utgangspunktet et rehabiliteringsprosjekt for våtrom som resulterte i at det måtte inn balansert ventilasjon. Det spesielle med prosjektet er at det er rehabilitering og leilighetene er bebodd, det skal utføres 10 leiligheter i uka. Dette er det største enkeltprosjektet på boliger som Hamstad har hatt.

Prosjektledere er Robert Kittilsen og Monica Hamstad.

Nytt prosjekt: Magnus den Godes gate 22


Hamstad AS skal levere ventilasjon i prosjektet Magnus den Godes gate 22 i Trondheim. Prosjektet består av 68 leiligheter fordelt på 5 blokker over felles parkeringskjeller. Teknobygg AS er hovedentreprenør. Oppstart vår leveranse er august 2018 og overlevering juni 2019.

Prosjektleder: Stig Tore Antonsen

Ny prosjektleder BAU - avd Trondheim

 

Erland Åmot har tiltrådd som Prosjektleder BA i automasjonsavdelingen i Trondheim.

Erland er 30 år og kommer opprinnelig fra Gudbrandsdalen, men nå bosatt i Trondheim.

Han har sin utdannelse innen elektro, og har siden 2013 jobbet som anleggsleder og prosjektleder innen elektrobransjen. Før han kom til Hamstad AS var han ansatt hos FLOW Best Elektro i Trondheim.

Erland har stor lidenskap for vinger og bruker mye av sin fritid til flyging med hangglider. Han skal delta i både NM og EM i løpet av sommeren.

 

Vi ønsker Erland hjertelig velkommen til Hamstad AS.

Innherred avd. Steinkjer - Svømmehall og flerbrukshall i Leksvik

Totalentreprise med Arbeidsfellesskapet Bakøy/Stjern som totalentreprenør. Ventilasjonsentreprisen omfatter levering av 5 stk luftbehandlingsanlegg med en samlet luftmengde på ca. 67.000 m3/h. I tillegg har vi med automasjon SD, med Siemens som underleverandør.
Her leveres det 1 stk avfuktningsaggregat for bassenger på hele 28.000 m3/h fra Covent. De øvrige anleggene leveres fra IV produkter.
Byggestart sommer/høst 18 og overlevering juni 19.

Prosjektleder: Mathias Jonstad

HAMSTAD AS – avd Innherred

Sammen med tidligere ansatte hos Bakco AS har Hamstad AS etablert avdeling på Innherred - Levanger og Steinkjer. Avdelingen var operative fra 23.03.2018.

Vi vil videreføre driften sammen med tidligere kunder, leverandører og forbindelser med samme gode servicegrad og høye kompetanse som tidligere.

Avdelingen på Innherred består nå av 3 prosjektledere, 4 serviceteknikere, 5 montører  Har p.t en ordrereserve for prosjekt på ca. 14 mill.

Noen av de ansatte og kontaktinfo:

•             Kenneth Furunes, serviceleder - Steinkjer, mobil 469 18 500

•             Ola Haugskott, Prosjekt-/serviceleder - Levanger, mobil 976 85 130

•             Stig Lie, prosjektleder Steinkjer, mobil 417 97 070

•             Mathias Jonstad, prosjektleder Steinkjer, mobil 954 02 500

•             Håvard Fjeldvær, forretningsutvikler Hamstad AS, mobil 930 26 506

Ny regionleder - avdeling Oslo

 

Morten Kristiansen (45) har tiltrådd som Regionleder i Oslo. Morten har god faglig bakgrunn som bl.a. prosjektleder hos GK og Bryn Byggklima, og har tidligere også arbeidet som servicetekniker og montør.

 

Med god prosjektledererfaring fra totaltekniske prosjekter, ventilasjon og automasjon og et sterkt fokus på kvalitet og nye og ikke minst eksisterende kunder har han store ambisjoner for vår Oslo-avdeling.

Fritiden bruker Morten til alt med stor motor, hvor båt har hovedfokus.

Hamstad har blitt Miljøfyrtårn!

I løpet av mars 2018 ble siste avdeling sertifisert og Hamstad kan stolt meddele at Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Hamar og Harstad er sertifiserte Miljøfyrtårn.

Vi i Hamstad lever av å levere teknisk gode og energibesparende løsninger for våre kunder, derfor ble det riktig for bedriften å løfte frem sin egen miljøledelse. Nå som Miljøfyrtårn har fått godt fotfeste i Norge og i tillegg har blitt anerkjent av EU, ble valget enkelt. 

«Gjennom 50 år har Hamstad forsøkt å drive på mest mulig bærekraftig måte, gjennom Miljøfyrtårn har vi nå fått løftet frem denne innsatsen og ønsker dermed å bidra til økt fokus på miljøarbeid i privat næringsliv» sier daglig leder Arnfinn Hamstad. 

Hamstad ønsker å takke både ansatte og leverandører som har gjort veien til sertifisering smertefri!

COOP Innlandet

 

COOP Innlandet SA skal bygge ny COOP Extra på Lena.

BetonmastHæhre Innlandet AS er totalentreprenør.

 

Hamstad på Hamar er selvfølgelig med og leverer luftbehandling til den nye butikken.

Vi leverer 2 systemer med til sammen ca 15.000 m3/h.

ASKO Oppland

Hamstad AS skal bytte ut 2 aggregat som betjener kantine og kontorer hos Asko Oppland Leira. Total luftmengde ca.15.000m3h. Aggregat leveres før påske med ferdigstillelse til ferien 2018.

Asko Oppland på Leira har 80 medarbeidere fordelt i avdelinger som marked, innkjøp, kundeservice, varemottak, plukk, miljøstasjon, sammenstilling og transport. Kjernevirksomheten er effektiv logistikk og vareforsyning til kunder innenfor dagligvare- og serveringsbransjen, (restauranter, kantiner, hoteller, offentlig sektor, kiosker og bensinstasjoner).

Ringvegen 16 Gjøvik 

Beskrivelse

Ringvegen 16 blir et moderne og miljøvennlig nybygg som ferdigstilles høsten 2018. Bygget blir på totalt 3.170 kvm, med BREEM standard for passivhus, med sentral lokalisering på Kirkeby med umiddelbar nærhet til Byggmakker Skattum og øvrige forretninger i Ringvegen.

Lokalene

Bygget blir på 4 etasjer og underetasje med parkeringskjeller, en forretningsetasje og tre kontoretasjer. Kontoretasjene er på ca 625 kvm i hvert plan, mens forretningsetasjen i plan 1 er 550 kvm. Plan 4 får stor takterrasse mot sør og øst. Det blir parkering for bil og sykkel innendørs i kjeller med innkjøring fra Valdresvegen, samt ute ved forretningslokalene i plan 1 med adkomst fra Ringvegen.

Hamstad AS

Hamstad AS leverer ventilasjon og automatikk/SD-anlegg.Til sammen 25.000 m3 luft.

Ferdigstillelse oktober/november 2018.

Ny regionleder i Trondheim

 

Knut Andre Høvik (52) er ansatt som regionleder i Trondheim. Knut Andre har lang erfaring fra ventilasjonsbransjen både som rådgiver og entreprenør, og kommer fra stillingen som Avdelingsleder Service hos GK Inneklima i Trondheim.

Knut Andre vil være et viktig bidrag for å styrke hovedkontoret i Hamstad AS, både med sine kunderelasjoner, flerfaglig teknisk kunnskap og ledererfaring. Dette vil komme til god nytte nå som Hamstad AS skal fortsette sin utvikling og vekst innenfor både prosjekt, service og byggautomasjon.  

Velkommen til Knut Andre!

Ny prosjektleder avdeling Oslo

 

Jim Aleksander Stornes er ansatt som prosjektleder hos avdelingen i Oslo. 

Han er 22 år, oppvokst i Oslo og er nyutdannet ingeniør innen Energi og miljø i bygg.

Tidligere har han jobbet som driftstekniker/byggdrifter for blant annet NRK, Statsbygg og NEAS.

 

Vi ønsker han hjertelig velkommen til HAMSTAD AS.