Ny tekniker BAU - avdeling Trondheim

Øyvind Yttervik er ansatt ved divisjon byggautomasjon ved hovedkontoret i Trondheim. Hans første dag var 01.11.2017. Øyvind er 28 år, oppvokst i Mosjøen og er utdannet fagmann innen automatiseringsfaget. Tidligere arbeidsgivere har vært Nordkontakt som arbeider med byggautomasjon og Mosjøen Kulde og Klimaservice. Øyvind er ansatt som tekniker BAU og skal arbeide både på prosjekt, rehab og service.

Vi ønsker Øyvind hjertelig velkommen til Hamstad AS

Nye ressurser for byggautomasjon i Hamstad AS

Vi er stolte av å kunngjøre at Frode Lægreid er ansatt og allerede på plass i Hamstad AS. Frode har solid erfaring innen byggautomasjon, markedsarbeid og har arbeidet med dette i nærmere 20 år. Primært vil Frode hjelpe til med å finne de beste løsningene for nye og eksisterende kunder. Han skal også bidra med tverrfaglighet og løsninger på tvers mellom de ulike avdelingene i bedriften. 

I Hamstad hjelper vi deg med inneklima, energiøkonomisering, ventilasjonstekniske løsninger og automatikk og SD-anlegg.Dersom du ønsker råd, noen å diskutere løsninger med eller annen hjelp, så nøl ikke med å ta kontakt med han på mobil nr. 934 63 645 / epost: frode.laegreid@hamstad.no

Vi leverer ventilasjon til Nord Aurdal Ungdomsskole og Valdreshallen 

 

Hamstad skal levere ny ventilasjon til Valdreshallen med 2 ventilasjonssystem.

Arealet på hallen er 2.600 m2 rehabilitering og 200 m2 nybygg.

 

3 system til nye Nord Aurdal Ungdomsskole (NAUS) på til sammen ca. 45.000 m3

Nybygget er på 4.388 m2 fordelt på 4 etasjer inkludert underetasje

 

Hamstad AS leverer også automatikkanlegg som kobles opp mot skolens eksisterende SD-anlegg.

 

Rivning av eksisterende skole er i gang:

https://nb-no.facebook.com/Nord-Aurdal-Ungdomsskole-NAUS-226102394146705/

 

Oppstart tekniske installasjoner er for hallen sin del i november og i mars for skolen.

Ferdigstillelse i november 2018.

 

 

 

Vi leverer ventilasjon til Statoil Øst på Forus

 

Hamstad AS er valgt som ventilasjonsentreprenør for total renovering av Statoil Øst på Forus. Ombyggingen omfatter ca. 7.000m² kontorlokaler fordelt på fem bygg. Dette inkluderer kontorlandskap, fokusrom, simulatorrom, møteromsfasiliteter og operasjonsrom. Hamstad leverer et aggregat på ca. 10.000m³/h, kanalnett og alt luftteknisk utstyr. Total luftmengde er ca 160.000m³/h. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2017.

Vi leverer ventilasjon til Tømmerli omsorgsboliger 

 

Vi har vært med Veidekke i en samspillskonkurranse med Ringsaker kommune.

Dette er omsorgsleiligheter på 3 plan.

Vi leverer to ventilasjonsanlegg med kjøling på til sammen ca.14.000m3 luft.

Byggestart etter ferien med ferdigstillelse november 2018.

Vi leverer ventilasjon til Bjørnsveen Panorama

Dette er et leilighetsprosjekt med 3 blokker på Gjøvik med 38 leiligheter og parkeringskjeller.

Betonmast Innlandet AS er entreprenør og Hamstad AS leverer ventilasjon.

 

Vi leverer ventilasjon til Nye Raufoss ungdomsskole

Kommunestyret vedtok torsdag kveld at Nye Raufoss ungdomsskole skal bygges.

I perioden april til september 2016 ble det avholdt en konkurranse om utforming og pris med fem prekvalifiserte entreprenører. Veidekke Entreprenør AS, med tilhørende prosjekteringsgruppe, ble utpekt som vinner av konkurransen med prosjektforslaget «Kunnskap i 3».

 

Veidekke og de tekniske entreprenørene har vært i en samspillsfase fra januar til mai, og det har resultert i kontrakt for Hamstad AS. Vi skal levere ventilasjonsanlegg med ca 100.000 m3 luft.

Byggestart høsten 2017, med overlevering våren 2019.

 

Forneburingen barnehage 

Vi skal sammen med Malthus levere ventilasjon til Forneburingen barnehage.

Barnehagen bygges som et modulbygg og skal stå ferdig til 01.07.17. Barnehagen har 18 baserom fordelt på to plan og skal huse 300 barn.

Det blir levert 4 stk. takaggregat på totalt ca. 50 000³/h

Hamstad Hamar deltar i rehabiliteringen av OBS-Rudshøgda kjøpesenter

 

Her skal flere aggregater og kanalnett bygges om. 

Vinmonopolet skal inn i nye lokaler. Hovedkontoret til COOP Innlandet SA skal flyttes fra Vinstra og inn i nye lokaler i andre etasje. For øvrig skal Elkjøp inn og leie ca.2000m2 samt at dagens kafe skal flyttes fra andre etasje til første etasje.

 

Utover dette skal senteret få nytt flisgulv og andre leietakere flyttes rundt for at senteret skal fremstå som nytt etter 30 år med handel.

 

 

Hamstad AS lanserer Piscada BAS

Piscada BAS er et ny-utviklet SD-anlegg for fremtiden basert på den nyeste IT- teknologien, som vil forenkle hverdagen for eiendomsbesittere, driftspersonell og tekniske entreprenører.

Hamstad AS har i snart 4 år, sammen med Piscada AS (systemutvikler fra NTNU miljøet) designet og utviklet et SD-anlegg som gir bedre og mere oversiktlige kontroll av de tekniske anleggene, det seg være ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, sonestyring, lys, persienner etc.

Det er mange banebrytende nyvinninger med dette systemet, som vil skape et mere oversiktlig og brukervennlig system, og det inneholder alle funksjoner og fasiliteter som de større markedsledende systemene har i dag, samt Norsk standard og tverrfaglig merkesystem. 

Piscada BAS er spesielt egnet for 3. parts utstyr og har i dag alle standardprotokoller, som modbus, M-bus, Bacnet OPC, mm.

Alle data logges 24/7 og gir fullverdig informasjon på historiske data  for å kunne optimalisere driften for best mulig inneklima til lavest mulig kostnad.

Systemet er skalerbart, web eller skyløsning og inneholder også EOS-systemer (Energioppfølgingssystem) og bygg analyseverktøy.

Piscada BAS ble første gang presentert under VVS-dagene 2016 på Lillestrøm og skapte stor nysgjerrighet blant de besøkende på messen.

Piscada BAS er nå installert i mange bygg og gir en enklere hverdag for teknisk personell.

Utviklingsarbeidet av Piscada BAS fortsetter, bl.a. står flere drivere, analyseverktøy og driftsoperatør oppfølgingsverktøy på utviklingsplanen for 2017.

Vi leverer ventilasjon og byggautomasjon til Gnist barnehage

Nybygget for Gnist barnehage avd. Tiller skal stå ferdig 14. Aug. 2017. Barnehagen har 6 avdelinger fordelt på to plan. Bygget byr på spennende utfordringer for luftbehandling knyttet til estetikk og moderne arkitektur.  

Vi har fått jobben sammen med Betonmast som er vår kontraktspart. Vi skal levere både ventilasjon og byggautomasjon (Piscada). Jobben er på ca 16 000 m3.

Vi leverer ventilasjon og byggautomasjon (Piscada) til Kvartal 48

 

Denne jobben gjelder ombygging og rehabilitering av Kvartal 48 i Hamar sentrum.

Kvartalet har frem til nå hatt butikker og leiligheter fordelt over flere etasjer.

Bygget skal nå bygges om og skal inneholde kontorer for Skatt Øst.

 

Vi har fått jobben sammen med Veidekke som er vår kontraktspart.

 

Vi skal levere både ventilasjon og byggautomasjon (Piscada)

 

Jobben er på ca 46000 m3 med luft fordelt på to jevnstore anlegg, og gjelder Rehab av litt over 4000m2.

 

Ny prosjektleder avdeling Sandnes

 

Dagfinn Jensen er ansatt som prosjektleder hos avdeling Sandnes. Han er 30 år, bor i Sandnes, gift, har 2 barn og et på vei som etter planen kommer i januar. Dagfinn er utdannet maskiningeniør og har jobbet som prosjektleder i Simex i 7 år. Hovedtyngden hans har vært prosjektering og prosjektstyring av små og store kjølejobber og ventilasjonsjobber offshore og på land.

 

Vi ønsker Dagfinn velkommen til Hamstad! 

Ny prosjektleder - avdeling Harstad 

 

Bjørn Finnerud er ansatt som prosjektleder service og rehab ved vårt kontor i Harstad.

Bjørn er 45 år, gift og har 5 barn og har tidligere arbeidet hos ventilasjonsentreprenører i Tønsberg og Harstad.

 

Bjørn har fagbrev som blikkenslager og sitter i prøvenemda for fag- og svenneprøver for blikkenslager- og ventilasjonsfaget.

Bjørn har god erfaring med blikkenslagerarbeid, ventilasjonsmontasje, tilbudsregning og prosjektledelse.

 

Vi ønsker Bjørn velkommen til Hamstad AS

Ny prosjektleder - avdeling Sandnes

Henning Hamre begynte som prosjektleder hos avdeling Sandnes 1. september. Han er 32 år, og har bakgrunn fra ventilasjon (teknisk tegning) og prosjektledelse i Cameron. Han har fagbrev som tømrer, utdannet ved Teknisk Fagskole (Bygg og anlegg).

Vi ønsker Henning velkommen til Hamstad! 

 

 

VVS-dagen 2016 

 

Hamstad AS stiller på stand under årets bransjehappening, VVS-dagen 2016 på Lillestrøm!

Her vil vi presentere vårt produkt innen byggautomasjon, med hovedfokus på Piscada BAS SD-anlegg som har som mål å være bransjens beste overvåkningssystem for tekniske anlegg!

Dere finner oss på stand D06-15 i samarbeid med Piscada, utvikler av vårt SD-anlegg!

Vi leverer ventilasjon og automatikk til Hallingmo Flerbrukshall 

 

Vi skal sammen med Veidekke AS bygge ny Flerbrukshall på Gol.

HALLINGMO FLERBRUKSHALL for Gol Kommune.

Her skal vi både levere ventilasjon og automatikk.

Det skal til sammen leveres 4 ventilasjonsanlegg med til sammen ca.46000m3

 

Byggestart var 1.august med sprenging i grunnen.

Tett bygg ca.1.januar 2017, med overlevering i august neste år.

Ny prosjektleder Trondheim 

 

Kristian Skog 25 år, er ansatt som prosjektleder ventilasjon ved hovedkontoret i Trondheim. Han har bakgrunn fra entreprenørskap og en bachelorgrad som maskiningeniør med fordypning innen VVS. Kristian gleder seg til å komme i gang med en utfordrende og spennende arbeidshverdag fra 15. august. Vi ønsker Kristian velkommen til Hamstad AS

Ny servicetekniker - avdeling Sandnes

Ken Jolly Muren er ansatt hos oss fra 1.April som servicetekniker på avdeling Sandnes.

Han er 48 år, har 4 barn og kommer fra Klepp.

Siste 12 år har han jobbet hos GK Stavanger som servicetekniker ventilasjon.

Han vil arbeide med service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.  

På fritiden er han en aktiv kar med sans for bil og motorsykkel.

 

Ørland F-35 Servicehangar

 

Hent AS skal bygge servicebygg for de nye F-35 jagerflyene på Ørland.

Hamstad AS leverer luftbehandling og kjøling for servicebygget og flykjøleanlegg.

Totalt leveres det luftbehandlingsanlegg på 210.000 m³/h

Hamstad leverer ventilasjon til Høgskolen i Gjøvik 

Hamstad leverer ventilasjon til nybygget til Høgskolen i Gjøvik.

Bygget er på 4980m2.

Vi leverer 63000m3 med luft fordelt på 5 systemer.

Bygget leveres med sonestyring VAV/CAV til nesten alle arealene.

Vi skal også levere kjøling med naturlige medier (uten utslipp til miljøet) på ca 250KW.

Prosjekteringsstart i starten av mars, byggestart 01.juli og ferdigstillelse september 2017.

 

Hamstad leverer ventilasjon og automatikk til nye Coop Obs Bygg på Rudshøgda

 

Coop Obs Bygg skal bygge nytt byggevarehus på Rudshøgda.

Størrelsen på bygget er 7200m2.

Vi skal levere 3 systemer på til sammen ca.62000m3.

Hamstad Automasjon skal levere Automatikken.

Oppstart bygging er mars 2016 med ferdigstillelse februar 2017.

Ny tekniker BAU avdeling Hamar

Trond Helmersen er 42 år gammel, gift og har 3 barn, og bosatt i Ringsaker utenfor Hamar.

Han er utdannet automatiker og IT-Tekniker.

 

Han har bakgrunn fra Orkla Foods systemet der han har arbeidet som industri-automatiker i 21 år.

Han vil arbeide med programmering, driftsettelse og prosjektering av automatikk og SD anlegg, samt teknisk support overfor våre kunder.

Ny servicetekniker avdeling Hamar

Sindre Kringsjå Stenhaug er ansatt hos oss fra 1.februar som servicetekniker på avdeling Hamar. Sindre er 22 år og kommer fra Brumunddal. Han hadde utplassering hos oss da han gikk på videregående. Nå har han kommet tilbake med fagbrev som kuldemontør og har blitt en ansvarsfull mann med sans for detaljer og kvalitet. Vi vet at våre kunder vil dra nytte av kunnskapene hans. På fritiden er han en aktiv gutt med sans for bil og motorsykkel. 

 

Vi ønsker Sindre velkommen tilbake til Hamstad og håper at han vil trives hos oss

Hamstad leverer luftbehandling og automatikk til Kongens gate 2, Trondheim

 

Les mer om prosjektet her: 

http://www.architectopia.com/kongens-gate-2/

Hamstad AS leverer ventilasjonsanlegg til Fagerborg skole

Ventilasjonsanlegget omfatter 10 systemer, 1  stk eksisterende i østfløy og  9 stk nye som skal dekke de øvrige arealene.  Luftmengde L= 70.000 m3/h 

Nye tekniske rom  i U. etg.  og Loft med luftinntak i eksisterende inntakstårn og 4 vertikale sjakter for tilførsel til arealene i hver etasje. Avkast utformes  generelt som grube på bakkenivå.  

Det planlegges med utstrakt bruk av VAV. Dette gjelder alle undervisningsrom, arbeidsrom for lærere samt møterom der personbelastning og brukstid vil variere mye. Generelt benyttes balansert ventilasjon basert på omrøringsprinsippet.  

I tillegg til normalventilasjonen vil det være aktuelt med visse separate avtrekkssystemer. Dette gjelder; Mat og Helse, Kunst og Håndverk, Eksisterende naturfagrom og Keramikkrom  

Det skal leveres nytt komplett sponavsugsanlegg

Oppstart oktober 2014, ferdigstillelse august 2015

 Ny automatiker avdeling Trondheim

 

Aksel Westrum, 23 år, er ansatt på avdeling Automatikk og Energi ved hovedkontoret i Trondheim. Han har en solid utdannelse med bl.a. fagbrev som automatiker, teknisk befalsskole og spisskompetanse ved automatikksystemer på forsvarets F-16 jagerfly.

Vi ønsker Aksel Westrum velkommen til Hamstad AS

 

Hamstad AS leverer ventilasjonstekniske arbeider til Lillehammer kino og Lillehammer kunstmuseum 

 

Arkitekt er Snøhetta og bygget vil bli et profilbygg på Lillehammer. Totalt skal vi levere 3 systemer på til sammen 35000m3 luft. 

Byggestart vil bli i løpet av oktober måned med ferdigstillelse desember 2015. Hovedentreprenør vil være Syljuåsen AS fra Gjøvik.

Les mer om prosjektet her

 

Hamstad leverer ventilasjon og automatikk til HIAS (Hedemarken Interkommunale Avfallsselskap) sitt nye kontorbygg

Prosjektet er en kombinasjon av nybygg og rehabilitering og det stilles store krav til utførelsen da det vil være drift i lokalene under byggeperioden som varer fra februar/mars 2014 med ferdigstillelse 1. desember 2014.

Nytt aggregat er på ± 25 000 m3/h. Det skal ikke forekomme luktoverføring fra prosess i tilstøtende bygg og ventilasjonsaggregatet skal derfor leveres med kullfilter. Det benyttes omrøringsventilasjon med balansert ventilasjon i alle rom. Det skal være behovsstyrt ventilasjon i kantine og møterom som styres på temperatur og CO2-nivå. Kanalnett i eksisterende kontorbygg skal rives og fjernes. VVS-tavler og alle
automatikk-komponenter for luftbehandling, varme og kjølesystemer leveres av oss.
 

ØM Fjeld er generalentreprenør for prosjektet og vi er prosjekterende og utførende for vår leveranse.


Rammeavtale Time kommune

Vi har inngått rammeavtale med Time kommune (Rogaland) om Service og vedlikehold samt filterskift av ca 70 ventilasjonsanlegg i kommunen, fordelt på adm.bygg, skoler, helse- og sosialbygg, idrettshaller, kulturbygg og barnehager.

Avtaleperiode 01.02.14- 31.06.2016 (Opsjon forlengelse til 2018)

Dette er en viktig avtale som stiller store krav til oss som med hensyn til punktlighet, faglig kompetanse og god kunderelasjon!

www.time.kommune.no

Prosjektleder Trondheim - Richard Kvithyll

(Publisert 20.01.2014)

Richard Kvithyll er tilbake på plass som prosjektleder for serviceprosjekt etter et kort opphold utenfor Hamstad AS.

Med sine 25 års erfaring i Hamstad AS har Richard god kjennskap til våre rutiner, kultur og kunder og han er fullt operativ fra 02.01.2014.

Vi setter stor pris på å ha Richard tilbake hos oss.

Ny regionleder avdeling Bergen


(Publisert 17.01.2014)


Frode Vareberg har tiltrådt som ny regionleder i Bergen fra og med 01.01.2014.

Frode har vært ansatt i Hamstad AS siden 1992 og begynte som kjøleteknikker på serviceavdelingen.

Han har vært med i ledergruppen for service og har i den senere tid hatt ansvar som prosjektleder for store serviceprosjekt.
Med sin førstehånds kunnskap om avdelingens styrker vil Frode sammen med de øvrige på avdelingen arbeide for å videreføre avdelingens gode renomme både blant kunder og leverandører.


Vi leverer balansert ventilasjon til Reodor Felgens rakett på Flåklypatoppen, luftmengde ca 2 000 m3/h

(Publisert 11.11.2013)

Reodor Felgens rakett bygges nå på Flåklypatoppen ved Aukrustsenteret. Flåklypatoppen skal inneholde aktiviteter og opplevelser basert på Kjell Aukrusts Flåklypaunivers slik vi kjenner det fra bøkene, tegningene og filmene hans.
Klikk her for å lese hele saken

 

Hamstad AS leverer ventilasjonsanlegg til Hempa skole

(Publisert 16.10.2013)

Dette er en totalentreprise med Hamstad AS som hovedentreprenør.
Bygget er fullt av asbest i vegger, der vi må benytte egne asbestsaneringsfirma. Foruten nytt ventilasjonsanlegg består jobben i å gjøre masse bygningsmessige tilpassninger, med nye ventilasjonsrom og oppbygg på tak.
Les hele saken her

Ny regionleder Hamstad AS – Hamar

Kai Magne Rødningsby er ansatt som regionleder for Hamstad AS - Hamar.

Kai Magne er utdannet byggingeniør og kommer fra rørentreprenøren K. Malmberg AS hvor han har vært daglig leder de siste 7 år, og har alltid hatt fokus på tekniske fag, ledelse og marked.

Kai Magne tiltrådte 02. september og vil ha det totale ansvaret for avdelingen med Indre Østland som marked, fra Tynset til Oslo.

Hamstad AS leverer ventilasjon og automatikk til Thora Storm videregående skole

(Publisert 23.09.2013)

Vi har inngått avtale med Reinertsen AS / Sør-Trøndelag Fylkeskommune om å rehabilitere og utvide Thora Storm vgs (Tidligere Adolf Øien vgs). Avtalen er en totalentreprise med ansvar for prosjektering og installasjon av luftbehandlingsanlegg og byggautomasjonsanlegg.
Klikk her for å lese hele saken

Nyansatt ingeniør Hamar - avdeling Automatikk

(Publisert 03.09.2013)

Hamstad AS har ansatt Mari Haave som Ingeniør Bygg-automasjon ved avdelingskontor Hamar.

Mari Haave kommer fra en stilling som automasjonsingeniør hos Goodtech Environment og har tidligere også arbeidet hos GK Bygg-automasjon. Hun vil arbeide med prosjektering,programmering,driftsettelse samt lede gjennomføring av egne prosjekter. Hun vil også bidra til å videreutvikle automasjonsmiljøet ved avdelingen.
Klikk her for å lese hele saken

Hamstad AS leverer nytt ventilasjonsanlegg til Universitetet i Oslo

(Publisert 21.08.2013)

Universitetet i Oslo skal oppgradere deler av Eilert Sundts Hus, Samfunnsvitenskapelig Institutt, som er fra 1965. Totalrehabilitering  av 2.-4. etg. med nytt ventilasjonsaggregat. Nytt ventilasjonsaggregat, L= 29.000 m3/h med roterende varmegjenvinner og  kombibatteri for varme og kjøling. Pga trang inntransport i kjeller, må aggregat, lydfeller og kanaler bygges på stedet. Tilluft monteres via nye vindusapparater samt kjølebafler.  Hele anlegget utstyres med VAV-ventiler. Det skal leveres nytt automatikkanlegg for ventilasjon og varme. Byggetiden er fra 01.09.13 – 16.12.13     

Hamstad AS leverer ventilasjon og automatikk til Raufoss kjøpesenter

(Publisert 13.02.2013)

Toten Bygg og Anlegg AS, datterselskap av Betonmast AS, har inngått avtale om å utvide Raufoss Kjøpesenter for Coop Raufoss Kjøpesenter AS.

Avtalen er en totalentreprise på ca. 130 mill eks. mva. Byggestart er beregnet til medio oktober, med en byggetid på 13 måneder. Senteret utvides med ca. 10.000 m2 fordelt på 2 etasjer. Det blir også et parkeringshus på 3000 m2.

Hamstad AS forestår prosjektering og leveranse av byggautomasjon og inneklimaanleggene.
Klikk her for å lese hele saken

Hamstad skal levere luftbehandlingsanleggene og byggautomasjon til Åsveien Skole og flerbrukshall

(Publisert 07.01.2013)

Hamstad AS skal som totalunderentreprenør prosjektere og levere komplette anlegg for inneklima og automatikk.
Det skal under prosjekteringen legges betydelig vekt på lavt effektbruk for viftedrift (lav SFP), høy varmegjenvinning og behovsstyring samtidig som komfort er i høysetet.
Det skal leveres 10 stk desentraliserte ventilasjonssystem med lav SFP <=1,5

Skolen og flerbrukshallen er et pilotprosjekt for Trondheim Kommune i Framtidens Bygg og er godkjent av Miljøverndepartementet som et pilotprosjekt og følger kriteriene for passivhus standard.

Klikk her for å lese hele artikkelen

 

Hamstad AS leverer luftteknisk anlegg til Ranheimsveien 10 - for Aker Solutions

(Publisert 28.11.2012)

Aker Solution har vært leietaker i deler av bygget en stund allerede. Nå skal de ta over hele bygget og Aker Solutions nybygg i Oslo og Stavanger er referansebygg.
Hamstad AS skal levere komplett nytt luftteknisk anlegg, unntatt aggregatene som ble skiftet ut for ett år siden.
Det skal installeres aktive ventiler med både kjøle- og varmeelement innebygd, disse kan styres individuelt eller i
grupper. Møterommene får i tillegg egne lokale kjølemaskiner.

Hamstad har levert luftbehandlingsanleggene og byggautomasjon til Veidekke Entreprenørs nye administrasjonsbygg

(Publisert 27.11.2012)

Veidekke Entreprenør AS DISTRIKT Indre Østlands nye hovedkontor på Rudshøgda ble ferdigstilt september 2012. Bygget er på ca 1200 m2 fordelt på 3 etasjer i spenstig arkitektur og med attraktive leielokaler. Prosjektet er dimensjonert og er levert med energimerke A som en minimum målsetting.
Klikk her for å lese mer