Nytt prosjekt: Kjelstad Bakeri

Hamstad AS skal rehabilitere ventilasjon hos Kjelstad Bakeri AS. Oppstart umiddelbart med ferdigstillelse tidlig mai måned. Vi skal levere et nytt aggregat på ca. 15.000 m3/h, samt bygge om automatikk på et eksisterende aggregat. Vi skal også installere 7 store avtrekksvifter og diverse andre arbeider

Nytt prosjekt: Kolvereid skole

Vi skal levere ventilasjon til nye Kolvereid skole, med total luftmengde på 54.000 m3/h fordelt på 5 luftbehandlingsaggregater.

Skolen prosjekteres for ca. 315 barn fordelt på 7 trinn. Skolen ønskes knyttet sammen med Nærøy Ungdomsskole for sambruk og samhandling mellom barneskole og ungdomsskole.

Kolvereid folkebibliotek skal flyttes og samlokaliseres med den nye barneskolen. Sambruk av arealer og
det å dra veksler på hverandre; bibliotek og skole blir en viktig premiss i utformingen av den nye skolen. 

Kulturskolen skal også ha tilgang til arealer i skolen utover kveldene.

Skolen oppføres med passivhusstandard. Bygget er på to etasjer med delvis underetasje og tekniske rom på taket.

 

Nytt prosjekt: Hovlitunet

Hamstad AS har sikret seg ventilasjonsjobben for bygging av nytt omsorgssenter ved navn Hovlitunet i Søndre Land kommune i Oppland.

Det skal leveres 8 systemer på til sammen 68.000 m3/h.

Hamstad skal også levere kjølemaskiner og annet kjøleutstyr.

Byggetiden er fra årsskiftet 2018/2019 til juni 2021.

Det nye omsorgssentret, som er lokalisert i Hov, har et bruttoareal på 12.500 kvadratmeter og rommer 90 boenheter, herav 18 geriatrileiligheter, 32 leiligheter tilrettelagt for demente beboere, 16 institusjonsplasser og 24 plasser definert som behandlende enhet. Alle leiligheter har heldøgns omsorg. 

I tillegg skal bygningen på fire etasjer og en loftsetasje inneholde produksjonskjøkken, lokaler for samlokalisering av hjemmetjenesten, dagtilbud for 30 samtidige brukere, en cafésone, lokaler for fysio- og ergoterapi, samt en parkeringskjeller. 

Bjerkreimshallen

Vi leverer ventilasjon til nye Bjerkreimshallen som oppføres etter at den gamle hallen ble totalskadd i brann i 2017. Prosjektet har oppstart i oktober 2018

Størrelse: 6 aggregat, total luftmengde 80 000 m³/h. Bjerkreimshallen skal inneholde flerbrukshall samt helse- og treningssenter.

 

Andås barnehage

Vi ønsker å gratulere Vefsn kommune med Andås barnehage, der Hamstad har levert byggautomasjon av typen Distech og Piscada.

Andås barnehage er en flott og moderne barnehage på snaut 1.000m2.

Dette var et spennende prosjekt der majoriteten av kommunikasjon var Bacbet IP og Bacbet MSTP og i overkant av 120 bacnet- enheter ble integrert på dette anlegget.

Noe M- bus og Modbus IP og RTU ble direkte integrert i vår styresentral.

Sonekontrollere, VAV, Co2 styring, varmeanlegg, ventilasjon, astrour, snøsmelte-anlegg med online værtjenester fra den europeiske værdatabasen er direkteintegrert i styresentral.

Styresentral synkroniserer tid og kalender direkte opp mot Google og sender pushmeldinger over internett i stedet for konvensjonell SMS

Nytt prosjekt: InnovArena

InnovArena AS er et nystiftet selskap som bygger nytt bygg i Rørvik. Selskapet ønsker å stimulere til økt nyskaping og konkurransekraft. Derfor ønskes det å skape en innovasjonsarena/innovasjonsklynge som legger til rette for å sikre tilgang til kompetansepersonell og kompetansemiljøer. Innovasjonsarenaen skal samle kunnskaps- og utviklingsressurser rundt toneangivende bedrifter i Ytre Namdal, slik at en får raskere anvendelse av forskningsbasert kunnskap og økt attraksjonskraft på kompetanse.

Hamstad avd Steinkjer leverer og prosjekterer ventilasjonsanlegget som til sammen er på 30.000 m3/h fordelt på 2 systemer.

Oppstart i nov. 2018, ferdigstilles juni 2019.

I vår leveranse inngår både automatikk og kjøling.

Nytt prosjekt: Jørstadmoen - nye kontorer og testlab

 

Forsvaret på Jørstadmoen skal bygge nye kontorer og testlab. Jørstadmoen ligger 8 kilometer fra Lillehammer by. De største avdelingene på basen er Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling (CYFOR CKT), Forsvarets arkivtjeneste og Forsvarets sikkerhetsavdeling. I alt er det rundt 360 ansatte på basen. I tillegg kommer ca 120 studenter ved Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikkerhetstjeneste.

 

I forbindelse med nybygget har vi fått kontrakt på levering av ventilasjon og byggautomasjon. Vår kontrakt er med Forsvarsbygg,

Og vi skal levere ca.12.000 m3 luft fordelt på 2 systemer.

Nytt prosjekt: Tømte Barnehage

 

FP ENTREPRENØR AS skal bygge ny barnehage for Stange kommune, og Hamstad AS leverer ventilasjon og automatikk.

Ventilasjonsanlegget er på ca.12.000 m3 luft. Kostnadsrammen er på 49 millioner kroner inkl. mva.

Barnehagen får et uteområde på 4.665 kvadratmeter, mens selve bygget blir på 1.175 kvadratmeter.

Etter planen skal barnehagen stå klar 1. august 2019 og ha plass til 100 barn fordelt på seks avdelinger - tre for barn under tre år, og tre for barn mellom tre og seks år.

Nytt prosjekt: Valle Landbruksskole

 

Valle Landbruksskole, eller rettere sagt Lena-Valle vgs. avd for landbruk og skogbruk, skal rehabiliteres og utvides. Syljuåsen AS har fått generalentreprise på utførelse.

Hamstad AS skal levere luftbehandlingsanlegg og byggautomasjon til de nye lokalene. Til sammen er vår leveranse på 34.000 m3 fordelt på 2 tilnærmet like systemer.

 

Byggestart er medio august 2018, med ferdigstillelse til skolestart høsten 2019.

Nytt prosjekt: Sør-Aurdalshallen

 

Sanne og Hauglid Entreprenør skal bygge Sør-Aurdalshallen for Sør-Aurdal kommune. Hallen ligger i Bagn, som er kommunesenteret i kommunen. Hallen, som har en kostnadsramme på 120 millioner kroner, vil få en svømmehall på 10,5 x 25 m., gymsal på 25 x 45 m. ungdomsskole og kulturskoleavdeling.

 

Hamstad AS skal levere ventilasjon og byggautomasjon, samt at vi skal bistå totalentreprenøren med ITB-rollen.

Til sammen skal vi levere 64.000 m3 luft fordelt på 6 forskjellige ventilasjonssystemer.

Bygging og prosjektering starter opp etter sommerferien. Bygget skal stå ferdig senhøsten 2019.

Nytt prosjekt: Prinsdal skole

Vår avdeling i Oslo skal levere ventilasjon til Prinsdal skole. Her skal vi levere 19.000 m3.

Jobben utføres av egne montører, og prosjektleder er Daniel Løchen Slobodinski og Jim Aleksander Stornes.

Nytt prosjekt: Fossum Terrasse

Vi har startet på et boligprosjekt med i alt 466 leiligheter, fordelt på 13 blokker. Dette var i utgangspunktet et rehabiliteringsprosjekt for våtrom som resulterte i at det måtte inn balansert ventilasjon. Det spesielle med prosjektet er at det er rehabilitering og leilighetene er bebodd, det skal utføres 10 leiligheter i uka. Dette er det største enkeltprosjektet på boliger som Hamstad har hatt.

Prosjektledere er Robert Kittilsen og Monica Hamstad.

Nytt prosjekt: Magnus den Godes gate 22


Hamstad AS skal levere ventilasjon i prosjektet Magnus den Godes gate 22 i Trondheim. Prosjektet består av 68 leiligheter fordelt på 5 blokker over felles parkeringskjeller. Teknobygg AS er hovedentreprenør. Oppstart vår leveranse er august 2018 og overlevering juni 2019.

Prosjektleder: Stig Tore Antonsen

Innherred avd. Steinkjer - Svømmehall og flerbrukshall i Leksvik

Totalentreprise med Arbeidsfellesskapet Bakøy/Stjern som totalentreprenør. Ventilasjonsentreprisen omfatter levering av 5 stk luftbehandlingsanlegg med en samlet luftmengde på ca. 67.000 m3/h. I tillegg har vi med automasjon SD, med Siemens som underleverandør.
Her leveres det 1 stk avfuktningsaggregat for bassenger på hele 28.000 m3/h fra Covent. De øvrige anleggene leveres fra IV produkter.
Byggestart sommer/høst 18 og overlevering juni 19.

Prosjektleder: Mathias Jonstad

HAMSTAD AS – avd Innherred

Sammen med tidligere ansatte hos Bakco AS har Hamstad AS etablert avdeling på Innherred - Levanger og Steinkjer. Avdelingen var operative fra 23.03.2018.

Vi vil videreføre driften sammen med tidligere kunder, leverandører og forbindelser med samme gode servicegrad og høye kompetanse som tidligere.

Avdelingen på Innherred består nå av 3 prosjektledere, 4 serviceteknikere, 5 montører  Har p.t en ordrereserve for prosjekt på ca. 14 mill.

Noen av de ansatte og kontaktinfo:

•             Kenneth Furunes, serviceleder - Steinkjer, mobil 469 18 500

•             Ola Haugskott, Prosjekt-/serviceleder - Levanger, mobil 976 85 130

•             Stig Lie, prosjektleder Steinkjer, mobil 417 97 070

•             Mathias Jonstad, prosjektleder Steinkjer, mobil 954 02 500

•             Håvard Fjeldvær, forretningsutvikler Hamstad AS, mobil 930 26 506

Hamstad har blitt Miljøfyrtårn!

I løpet av mars 2018 ble siste avdeling sertifisert og Hamstad kan stolt meddele at Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Hamar og Harstad er sertifiserte Miljøfyrtårn.

Vi i Hamstad lever av å levere teknisk gode og energibesparende løsninger for våre kunder, derfor ble det riktig for bedriften å løfte frem sin egen miljøledelse. Nå som Miljøfyrtårn har fått godt fotfeste i Norge og i tillegg har blitt anerkjent av EU, ble valget enkelt. 

«Gjennom 50 år har Hamstad forsøkt å drive på mest mulig bærekraftig måte, gjennom Miljøfyrtårn har vi nå fått løftet frem denne innsatsen og ønsker dermed å bidra til økt fokus på miljøarbeid i privat næringsliv» sier daglig leder Arnfinn Hamstad. 

Hamstad ønsker å takke både ansatte og leverandører som har gjort veien til sertifisering smertefri!

COOP Innlandet

 

COOP Innlandet SA skal bygge ny COOP Extra på Lena.

BetonmastHæhre Innlandet AS er totalentreprenør.

 

Hamstad på Hamar er selvfølgelig med og leverer luftbehandling til den nye butikken.

Vi leverer 2 systemer med til sammen ca 15.000 m3/h.

ASKO Oppland

Hamstad AS skal bytte ut 2 aggregat som betjener kantine og kontorer hos Asko Oppland Leira. Total luftmengde ca.15.000m3h. Aggregat leveres før påske med ferdigstillelse til ferien 2018.

Asko Oppland på Leira har 80 medarbeidere fordelt i avdelinger som marked, innkjøp, kundeservice, varemottak, plukk, miljøstasjon, sammenstilling og transport. Kjernevirksomheten er effektiv logistikk og vareforsyning til kunder innenfor dagligvare- og serveringsbransjen, (restauranter, kantiner, hoteller, offentlig sektor, kiosker og bensinstasjoner).

Ringvegen 16 Gjøvik 

Beskrivelse

Ringvegen 16 blir et moderne og miljøvennlig nybygg som ferdigstilles høsten 2018. Bygget blir på totalt 3.170 kvm, med BREEM standard for passivhus, med sentral lokalisering på Kirkeby med umiddelbar nærhet til Byggmakker Skattum og øvrige forretninger i Ringvegen.

Lokalene

Bygget blir på 4 etasjer og underetasje med parkeringskjeller, en forretningsetasje og tre kontoretasjer. Kontoretasjene er på ca 625 kvm i hvert plan, mens forretningsetasjen i plan 1 er 550 kvm. Plan 4 får stor takterrasse mot sør og øst. Det blir parkering for bil og sykkel innendørs i kjeller med innkjøring fra Valdresvegen, samt ute ved forretningslokalene i plan 1 med adkomst fra Ringvegen.

Hamstad AS

Hamstad AS leverer ventilasjon og automatikk/SD-anlegg.Til sammen 25.000 m3 luft.

Ferdigstillelse oktober/november 2018.